Search instructions

 

   English                                                            Nederlands

Search Instructions for the SWZ-Akerboom Archive

Enter your search query in the search bar. This could be a single year or a range, one or more key words or a combination of both options. Key words to be separated by at least one space.  Then click the “Apply”-button and a chronological list of editions will appear that contain all of the particular key word(s). You can change this setting by switching from “Descending” to “Ascending”.

If the number of results exceeds the page on your screen scroll down and choose the next series out of the red boxes. Then click an edition (the PDF will appear once you have signed in), and you may search the particular keyword(s) you are looking for in the PDF by the Acrobat Reader. After appearance of the PDF first click the Adobe logo on the right side in the black toolbar to open the Acrobat menu bar at the top, then the binoculars on the left and enter your search term in the search bar. You may search by only one key word at the time. Note: Instructions in this version of Acrobat Reader are in Dutch! For sensible results tick the box “alleen hele woorden”. The results will be shown and by clicking a result the page concerned will be shown with the highlighted key word. To start a new search for another key word, click “nieuwe zoekopdracht”. To search in the next edition close the binoculars and go back to the main menu by clicking SWZ Archive in the upper blue toolbar. To start a new search query click the “Reset” button.                                                                                                                                                                                    

 

Zoek instructies voor het SWZ- Akerboom archief

Voer uw zoekopdracht in de zoekbalk in. Dit kan een kalenderjaar of een reeks kalenderjaren, één of meerdere  trefwoorden of een combinatie van beide opties zijn. De trefwoorden moeten gescheiden worden door minstens één spatie. Klik vervolgens op de ‘Apply’-knop en een chronologische lijst van edities met de desbetreffende trefwoorden zal verschijnen. U kunt deze instelling wijzigen door over te schakelen van ‘Descending’ naar ‘Ascending’.

Als het aantal resultaten de pagina overschrijdt, scroll dan naar beneden en kies voor de volgende series uit de rode boxen. Klik vervolgens op een editie en de PDF zal verschijnen als u bent ingelogd. U kunt nu de bepaalde trefwoord(en) met Acrobat Reader in de PDF opzoeken. Na het verschijnen van de PDF klikt u daartoe eerst op het Adobe-logo  rechts in de zwarte werkbalk om de menubalk van de Reader te openen. Vervolgens klikt u op de verrekijker aan de linkerkant van uw scherm en kunt u uw trefwoord in de zoekbalk invoeren. Voor alle duidelijkheid: u moet een trefwoord uit de eerste zoekopdracht hier dus nogmaals invoeren en u kunt met de Reader slechts op één trefwoord tegelijk zoeken. Voor zinnige resultaten vinkt u het vakje ‘alleen hele woorden’ aan. De resultaten zullen worden getoond en door te klikken op één van de desbetreffende resultaten zal de pagina met het trefwoord gemarkeerd getoond worden. Om een nieuwe zoekopdracht naar een ander trefwoord te starten, klikt u op ‘nieuwe zoekopdracht’. Om in een nieuwe editie te zoeken sluit u de verrekijker en gaat u terug naar het hoofdmenu door te klikken op ‘SWZ Archive’ in de bovenste blauwe werkbalk. Om een nieuwe zoekopdracht te beginnen klikt u op de knop ‘Reset’.  

For any question or problem concerning login mail to [email protected]  or dial
+31 (0)10 289 40 08 during office hours on working days.    

   Voor een vraag of probleem met betrekking tot uw inlogingegevens mailt u naar [email protected] of belt u 
+31 ( 0 ) 10 289 40 08 tijdens de kantooruren op werkdagen.